Cloud English - Szkoła języka angielskiego online

Szkoła języka
angielskiego
online

Przed bezpłatną
lekcją próbną

Jak uczymy?

Konferencje wideo

Oto sposób, w jaki wykorzystujemy narzędzia do konferencji wideo:

  1. Połączenia wideo z dowolnego miejsca na świecie. Uczymy ludzi z całej Polski oraz coraz więcej Polaków mieszkających za granicą.
  2. Dzielenie ekranu: Funkcja dzielenia ekranu pozwala na prezentowanie materiałów edukacyjnych, takich jak prezentacje, ćwiczenia czy materiały wideo, podczas wideokonferencji. Można wykorzystać tę funkcję do udostępniania zasobów do nauki języka angielskiego oraz do pokazywania przykładów i wyjaśnień. W ramach udostępniania ekranu udostępniamy również dźwięk.
  3. Czat tekstowy: Czat tekstowy umożliwia komunikację pisemną podczas wideokonferencji. Można użyć tej funkcji do zadawania pytań, prośby o wyjaśnienie, dzielenia się uwagami lub nawet do przeprowadzania krótkich ćwiczeń pisemnych związanych z nauką języka angielskiego.
  4. Tablica interaktywna, która pozwala na rysowanie, pisanie lub rysowanie na wspólnym ekranie. Wykorzystujemy tę funkcję do tworzenia notatek, rysowania diagramów, wyjaśniania gramatyki lub innych koncepcji językowych.

Chmura danych

Wszystko zapisujemy w chmurze, kursanci mają dostęp do materiałów 24 godziny na dobę, korzystając z dowolnego urządzenia; telefonu, komputera lub tabletu.

Wspomagany proces uczenia

W trakcie zajęć korzystamy z szeregu aplikacji wspomagających proces uczenia. Tablica, arkusze ze słownictwem oraz platforma do samodzielnej nauki to nowoczesne narzędzia, które powodują zwiększenie efektywności nauki.

Platforma do nauki

Umożliwia samodzielną pracę z materiałem dostępnym w ramach kursu. Platforma daje dostęp do filmów, nagrań, zadań związanych ze słownictwem, wymową oraz gramatyką.